Pożegnanie Erwina Sówki

21 stycznia 2021

W czwartek 21 stycznia 2021 zmarł Erwin Sówka, malarz z Giszowca, przez wiele lat związany z sąsiednim Nikiszowcem, górnik kopalni węgla kamiennego w Janowie, malarz nieprofesjonalny, który zdobył sławę i uznanie na całym świecie.

Należał przez lata do tzw. Grupy Janowskiej, która założona została w 1946 r. przez malarza prymitywistę, teozofa Teofila Ociepkę. Podobnie jak pozostali członkowie grupy, tak też Erwin Sówka pielęgnował w swoich obrazach szczególne podejście do Śląska, jego krajobrazów i mieszkańców dostrzeganych w perspektywie okultyzmu i mistycyzmu. Podejmował tematy nawiązujące do mitów górniczych i kultury starożytnego wschodu, często malował akty kobiece wkomponowane w śląskie domy, pejzaże ogródków działkowych.

Taki jest też obraz zatytułowany Pieśń Śląska, który do swoich zbiorów pozyskało Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. W przedstawieniu domu z czerwonej cegły zobaczyć możemy wkomponowane symboliczne ujęcie rodziny – w jej młodym i już zaawansowanym wieku. Na fasadzie Sówka umieścił dwa serca, w jednym napis: „Kocham cię stara”, a w drugim: „Moje serce bije dla Ciebie”.

21 stycznia przestało bić serce Erwina Sówki, a z nim zakończył się niezwykły rozdział fantastycznych wizjonerów – twórców z Grupy Janowskiej.

Elżbieta Berendt, kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu

 

print