Powszedniość i obcość dolnośląskich Żydów.

W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Tajemnice codzienności” zapraszamy na prezentację „Powszedniość i obcość dolnośląskich Żydów”; Część I: Tamara Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski)
Specyfika asymilacji niemieckich Żydów na Dolnym Śląsku
w XIX i na początku XX wieku.
Część II: Piotr Piluk („Słowo Żydowskie”, Warszawa)
Recepcja dziedzictwa kulturowego niemieckich Żydów na
Dolnym Śląsku w latach 1945-2010.
Organizator
Redakcja „Słowa Żydowskiego” (Warszawa); pl. Grzybowski 12/16; 00-104 Warszawa, Piotr Piluk („Słowo Żydowskie”
Zapraszamy godz. 12 00. Wstęp wolny

print