Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę

Oskar Kolberg: etnograf, (muzyk)ograf, chopinolog”. Na dwustronnie zadrukowanych planszach przedstawiony będzie życiorys Oskara Kolberga z wypunktowaniem zainteresowań kompozytorskich badacza, jego pracy dokumentacyjnej oraz związków z Fryderykiem Chopinem.

print