Plenerowy piknik sąsiedzki z gościnnym udziałem kapeli Huculi Mikołaja Iliuka

W piątek 19 sierpnia o godz. 18.00 będzie miał miejsce plenerowy piknik sąsiedzki z gościnnym udziałem kapeli Huculi Mikołaja Iliuka.

Kapelę Huculi Mikołaja Iliuka z Werchowyny tworzą rdzenni muzykanci huculscy, którzy opierają się głównie na repertuarze dziedziczonym drogą pamięciową od przodków i komponują własne utwory czerpiące wątki muzyczne z różnych sytuacji i obrzędów. Zespół ten specjalizuje się w prezentowaniu reliktowego folkloru słynnych muzykantów – skrzypków huculskich (np.: Mogur, Gaweć) i muzyki obrzędowej. Założyciel zespołu Mikołaj Iliuk, wraz z żoną Mariją Iliuk, prowadzą kursy tańca huculskiego, naukę gry na skrzypcach, a Wasyl Tymczuk – naukę gry na cymbałach. Kapela Huculi Mikołaja Iliuka zdobyła wiele nagród, m.in. w 2007 roku w Kijowie zajęła I miejsce w kategorii najlepszy zespół muzyczny. Jej członkowie, Mikołaj Iliuk, Wasyl Tymczuk i Wasyl Mojsejczuk, przez wiele lat byli członkami słynnego w Polsce i za granicą zespołu Czeremosz Romana Kumłyka, który wielokrotnie występował w Polsce w czasie sympozjów naukowych, Dni huculskich, a także festiwalów huculskich w Krakowie, Żywcu i Poznaniu. Skład instrumentalny kapeli prezentuje się następująco: skrypka (skrzypce), cymbał (cymbały), bubeń (bęben) i sopiłka (fujarka). Bywa też rozbudowany o dodatkowe instrumenty takie jak bajan (akordeon guzikowy), saksofon i trąbka. Podczas występów w Polsce okazjonalnie towarzyszy zespołowi karpacki muzykant (sopiłkar, dutkar i trembitar) – góral babiogórski – Piotr Kłapyta, menadżer zespołu.

print