Pisanki w zbiorach Muzeum Etnograficznego

Tegoroczną wystawę „Pisanki i palmy wielkanocne” można oglądać jeszcze tylko do 6 kwietnia 2024. Warto wiedzieć, że Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu ma w swoich zbiorach kolekcję pisanek liczącą ponad 1200 eksponatów!

Są tu między innymi wydmuszki jaj zdobionych na Dolnym Śląsku w latach 60. i 70. XX wieku. Wzory wielu z nich nawiązują do tradycji huculskich, rumuńskich, wołyńskich, rzeszowskich, lubelskich, łemkowskich, poleskich, suwalskich czy opolskich, stanowiąc w jakimś sensie dopowiedzenie opowieści o losie mieszkańców, którzy przybyli na te ziemie po II wojnie światowej.

Fragment kolekcji udostępniony został w Muzeum Cyfrowym MNWr ➸

Fot. Pracownia Fotografii MNWr

Jak pisze Dorota Jasnowska: „Najliczniejszym zespołem eksponatów […] (liczącym ponad 130 obiektów) są pisanki łemkowskie wykonane przez Aleksandrę Polańską-Hryńczuk (1911–2005) i w części podarowane naszej instytucji przez ich autorkę. Wykonane na Dolnym Śląsku pod koniec lat 60. i na początku 70. XX wieku tworzą zwartą i najliczniejszą grupę i są niezwykle cennym materiałem do badań nad współczesnym pisankarstwem. Specyficzny ornament tzw. łezkowy jest obok ornamentu linearnego typowym, reprezentatywnym dla techniki batikowej.

Od lat 90. XX wieku kolekcja muzealna jest systematycznie powiększana, ponieważ do zbiorów muzeum trafiają pisanki przekazywane przez uczestników organizowanej corocznie wielkanocnej wystawy. W efekcie tego procesu powstał drugi zespół w ramach naszej kolekcji charakteryzujący się większym zróżnicowaniem zarówno pod względem używanych technik zdobienia jajek, jak i wzornictwa. Obok jajek zdobionych tradycyjnymi technikami są tu i takie, w których twórcy urodzeni na Dolnym Śląsku podkreślają, że wzornictwo jest wyłącznie ich pomysłem (często inspiracją są same kiermasze)”.

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print