Piękno duszy metalu

Fot. W. Rogowicz

Wystawa prac wrocławskiego kowala Ryszarda Mazura powstałych w latach 2016–2018.
Pokazane zostaną przedmioty wykonane zarówno tradycyjnymi kowalskimi technikami jak i współczesnymi, przy zastosowaniu nowoczesnych metod obróbki metalu.
W założeniu artysty konfrontacja ta ma wykazać wyższość typowych technik kowalskich również w zakresie szybkości i precyzji wytwarzania.

print