„Pe drom baro… na wielkiej drodze. Od Cyganów do Romów”

Pierwsza tak duża prezentacja wyjątkowej kolekcji Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego, założyciela i właściciela Muzeum
Kultury Romów w Warszawie. To unikalny w skali kraju zbiór
cyganaliów w całości prezentowany dotychczas tylko w odsłonie
wirtualnej. W skład kolekcji wchodzi około 3000 obiektów, wśród
których znajdują się m.in. jeden z najstarszych zapisków dotyczących Romów w Europie – karta z napisem Ziguner z wydanej w 1561 r. w Bazylei Cosmographiiae universalis libri III „Von dem Deutschen Land” S. Münstera, pruskie i austriackie XVIII-wieczne akty banicyjne, fotografe, malarstwo artystów polskich,rumuńskich, czeskich z pocz. XX w., prace współczesnych artystów romskich. Zwiedzający zobaczą również wozy wędrownych Romów z przełomu lat 50 i 60. XX w. Uzupełnieniem wystawy będą przykłady romskiego rzemiosła z kolekcji Pawła Lechowskiego.

Fot. Kełderaszyce, slajd Agfacolor, Polska po 1939, autor nieznany

print