Otwarcie „Panoramy Racławickiej” we Wrocławiu

14 czerwca 1985 r. we Wrocławiu uroczyście otwarto „Panoramę Racławicką” dla zwiedzających. Jednak droga prowadząca do tego celu była długa i dramatyczna.

Prace konserwatorskie i aranżacyjne przed jej wrocławskim udostępnieniem trwały o wiele dłużej niż samo malowanie obrazu we Lwowie, które trwało dziewięć miesięcy; natomiast sztab konserwatorów i pracowników zaangażowanych w akcję ponownego udostępnienia „Panoramy” we Wrocławiu – aż trzy i pół roku!

Od chwili powstania przez prawie pół wieku „Panorama Racławicka” prezentowana była w rotundzie lwowskiej. Niestety, nie doczekała tam swoich pięćdziesiątych urodzin, ponieważ 9 kwietnia 1944 roku miasto zostało zbombardowane przez radzieckie samoloty. Bomby naruszyły konstrukcję budynku i zniszczyły szklany dach kopuły, uszkadzając przy tym samo płótno. Wśród toczących się działań wojennych, gruzów i pyłu podjęto decyzję o ewakuacji zabezpieczonego malowidła.

Przez kolejne 41 lat płótno było parokrotnie przewożone, poddawane zabiegom zabezpieczającym, spędziło długie lata w muzealnych magazynach i przetrwało stan wojenny dzięki zaangażowaniu zespołu konserwatorów, którzy pełnili dyżury nawet nocami.

W 2022 roku mija dokładnie 37 lat odkąd „Panorama Racławicka” znajduje się we Wrocławiu i w tym mieście zachwyca zwiedzających z całego świata.

Sylwia Błachowicz, Dział Promocji i Komunikacji MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print