Ostatnie pożegnanie Jarosława Furgały

W niedzielę 19 stycznia zmarł Jarosław Furgała, który w lipcu 2019 roku obchodził 100. urodziny. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu posiada w swoich zbiorach jedną z liczniejszych kolekcji jego prac, obejmującą 34 zabytki. Prace artysty znalazły się m.in. na wystawie „Otwarty teren sztuki”.

Twórczością artystyczną Jarosław Furgała zajmował się od roku 1966, choć już podczas II wojny światowej w czasie pobytu w niewoli jenieckiej wykonywał podpatrzone u Rosjan drewniane zabawki w zamian za dodatkową porcję jedzenia czy papierosów. 
W jego pracach obecne są motywy inspirowane polskimi legendami oraz historią – rzeźby historycznych i legendarnych postaci, pomniki, a także motywy sakralne – sceny ze Starego Testamentu, aniołowie. Inspirował się również motywami ludowymi, dostrzegając w nich wielkie bogactwo – kolędy, sceny z życia wsi, czy prace o tematyce żydowskiej. Najważniejszy był dla niego temat – jak sam mówił „jeżeli chodzi o rzeźby, to nie chodzi o tą umiejętność rzeźbienia postaci, tylko co ta postać mówi, o jakiej postaci się rzeźbi. Czy ta postać jest artystycznie wyrzeźbiona i realnie według tej anatomii – nie ważne, tylko temat”.

Wykonywał płaskorzeźby, malował, tworzył kompozycje z papieru. Pracował w drewnie, ponieważ „Polska słynęła z tych borów, lasów i przez to zaszczepiło się do twórczości rzeźbiarskiej drewno (…), my mamy swój materiał piękny lasów polskich”. Chętnie pracował w drewnie miękkim, lipowym czy topolowym. Zaznaczał, że „każde drewno ma swój urok, znaczy się nie polichromowane, ale drzewo świeże, spod kory ma swój zapach nawet. Ja rzeźbiłem takie ule figuralne z lipowego drewna, duże takie kłody były, i zacząłem rzeźbić i czułem zapach miodu. Bo drewno lipowe pachnie miodem. (…) Na przykład drewno gruszy, to jest bardzo ładny kolor grusza sucha, to ma kolor ciała ludzkiego, tam nawet tych słoi nie widać, że taki jakby jednolity ten kolor był z gruszy”. Często wykorzystywał naturalne ukształtowanie drewna: „Poszło się do lasu, tam gdzieś już leży kawałek drewna, jakąś gałąź podniosło się, tam już, tam już coś było zaznaczone jakiś ruch, czy postaci, czy zwierzęcia, to drewno dawało taką myśl”.

Jarosław Furgała był twórcą bardzo pracowitym, poważanym i cenionym. Od 1973 zapraszany na niemal wszystkie konkursy sztuki ludowej, regionalne i ogólnopolskie. Laureat wielu odznaczeń i zdobywcą wielu nagród. Jego prace były przedmiotem licznych wystaw, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Wchodzą w skład kolekcji wielu muzeów w Polsce i za granicą, a także zbiorów prywatnych.

 

print