Oprowadzanie po wystawie stałej „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”

1.10, g. 14:00

Prowadzenie: Paulina Suchecka, wydarzenie w ramach „Weekendu seniora z kulturą”

Wystawa „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest kulturze i historii ludności, która zamieszkiwała tereny Dolnego Śląska przed 1945 r. Druga część pokazuje powojenne losy osadników, którzy przybyli tu z różnych stron. Na ekspozycji zestawione zostały dwa wizerunki tutejszej kultury ludowej: w miarę stabilnej, choć niejednorodnej, dziewiętnastowiecznej oraz z pierwszych lat powojennych, będącej mozaiką – nakładających się na tamtą – tradycji grup osadniczych.

Wstęp wolny, spotkanie w Muzeum Etnograficznym.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print