Oprowadzanie po Panoramie Racławickiej dla Członków Stowarzyszenia Przyjaciół MNWr

21 lipca 2021

Tuż po konferencji prasowej i oprowadzaniu dla dziennikarzy odbyło się w Muzeum „Panorama Racławicka” spotkanie dla Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Przewodnikiem po zmodernizowanej Rotundzie byli: dyrektor MNWr Piotr Oszczanowski, dyrektor ds. administracyjno-gospodarczych MNWr Małgorzata Merta-Witecka oraz Adam Fąfara – koordynator nowoczesnej oprawy technologicznej.

Fot. Aleksandra Ziemlańska

Specjalnie dla zaproszonych sympatyków Muzeum Narodowego we Wrocławiu odbył się pokaz z prezentacją nowych komentarzy tematycznych: panoramicznej i dla najmłodszych. W Małej Rotundzie zwiedzający obejrzeli mapping przebiegu bitwy pod Racławicami oraz multimedialną prezentację przybliżającą historię powstawania słynnego obrazu Styki i Kossaka.

Niepowtarzalną okazją była też możliwość zwiedzenia Rotundy od zaplecza, czyli spojrzenie na tę część sztafażu, która na co dzień jest niedostępna dla publiczności.

Więcej wpisów:
— Wydarzenia dla Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu ➸

— Informacje o Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzeum Narodowego we Wrocławiu ➸
— Aktualności dla Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum na FB ➸

 

print