Ogród Tomasza Domańskiego

Co słychać u artystów Pawilonu Czterech Kopuł? Część twórców zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy!
Zapraszamy na cykl #wpracowniartysty – w tej części pracownią jest ogród Tomasza Domańskiego…

„Postawiłem pierwszą wieżę w moim ogrodzie – Wieżę z kości stalowej. Tym samym zainicjowałem powstanie Wieżogrodu, enklawy-utopii, w której na równych prawach egzystują obiekty rzeźbiarskie i hortystyczne. W swojej koncepcji ogrodu zasymilowałem obiekty abstrakcyjne z hiperrealizmem przyrody, tworząc z nich wspólny byt.

Przy budowie każdej z wież stosuję zasadę segmentacji, to jedyna metoda pozwalająca na tworzenie dziesięciometrowych konstrukcji przez jednego człowieka. Polegam na sile własnych rąk, ponieważ i tak nie mógłbym wprowadzić ciężkiego sprzętu w istniejącą tkankę ogrodu. Wieże ze względu na rozmiar, formę oraz samonośną konstrukcję, balansują pomiędzy rzeźbą i architekturą. Zbudowane są w taki sposób, żeby można było do nich wejść i oglądać różnorodne sklepienia w każdej z nich. Struktura Wieży molekularnej polega na kombinacji pełnego i pustego. Wolne przestrzenie powstają pomiędzy stalowymi prostopadłościanami. Poprzez rytm mimośrodowego przesunięcia, nabierają także zgeometryzowanego kształtu, tak jakby powietrze miało swój matematyczny wymiar.

Z zewnątrz budowla wydaje się zwartym monolitem, natomiast po wejściu do jej wnętrza ogląd świata ulega radykalnej zmianie. Sposób widzenia ze środka przypomina widzenie oczami fasetkowymi owadów. To znaczy, że poprzez wąskie przestrzenie pomiędzy molekułami wieży można obserwować wycinki otaczającego ogrodu, które składają się na obraz mozaikowy. Oko złożone dostrzega intensywność światła i jego zmiany, ale nie umożliwia ostrego widzenia kształtów. Rytmiczne przerwy w dolnej części wieży są niemal równe stalowym modułom, dzięki czemu widzimy doskonale cały ogród, sami znajdując się jakby w łodzi Verne’a – Nautiliusie z kwadratowymi bulajami – zanurzonej w nierealnym świecie Wieżogrodu”.

Tomasz Domański o WieżogrodzieWieży molekularnej
#pracowniaartysty

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print