#Odznaczenia – Wielki Krzyż Maltański

Spośród wielu odznaczeń, które obejrzeć można na obrazach z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, na uwagę zasługuje Wielki Krzyż Maltański namalowany na portrecie hrabiego Agenora Marii Gołuchowskiego I.

Autor obrazu, Kazimierz Pochwalski, wielokrotnie portretował hrabiego Gołuchowskiego I – zwanego też Agenorem Gołuchowskim Młodszym – ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier w latach 1895–1906. Pochwalski był już wtedy uznanym profesorem w wiedeńskiej akademii sztuk pięknych, zdarzało mu się również malować portrety na cesarskim dworze.

Na prezentowanym ujęciu hrabia przedstawiony został jako kawaler maltański – z Wielkim Krzyżem Maltańskim na piersi. Odznaczenie zdecydowanie wybija się na pierwszy plan obrazu.

Kazimierz Pochwalski (1855–1940) był uznanym portrecistą, uważanym za mistrza portretu reprezentacyjnego. W latach 1871–1879 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Jana Matejki, później kształcił się za granicą w Monachium, Paryżu i Wiedniu. W czasie wieloletniego pobytu w Krakowie należał do dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Jedną z jego studentek była Olga Boznańska.

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print