Obraz lustrzany ze sceną Bożego Narodzenia

W dolnośląskim malarstwie na szkle liczną grupę ikonograficzną stanowiły wizerunki Chrystusa i związane z nim motywy, w tym także Bożego Narodzenia, gdzie Jezus przedstawiany był w towarzystwie Marii i św. Józefa.

Prezentowany obraz na szkle jest przykładem tzw. obrazu lustrzanego, czyli z lustrzanym tłem. W zbiorach Muzeum Etnograficznego grupa tego typu obrazów jest niewielka. Przeważają obrazy kolorowe, z charakterystycznymi (widocznymi także tutaj) goździkami w górnych rogach.

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print