O zjawiskach z „Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO”: żywej tradycji sokolnictwa i polskich tańcach narodowych

Zwyczaj polowań z wykorzystaniem ptaków drapieżnych znany jest w Polsce od stuleci. Podczas wykładu zostanie przybliżony związany z nim folklor i ikonografia.
Druga część spotkania poświęcona będzie polskim tańcom narodowym (polonez, mazur, kujawiak, oberek, krakowiak) i różnym kontekstom ich funkcjonowania w kulturze wiejskiej oraz środowiskach szlacheckich i mieszczańskich.
Wykład Pauliny Sucheckiej, wstęp wolny, termin: 13.05, godz.. 15:00

print