O zjawiskach z „Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO”: bartnictwie oraz umiejętności wytwarzania instrumentu i gry na kozie – wykład Marty Derejczyk

Bartnictwo to zjawisko, które obejmuje zestaw praktyk, wiedzy i tradycji dotyczących pszczoły miodnej oraz jej interakcji z człowiekiem i środowiskiem. Podczas wykładu zostaną przybliżone sposoby pracy dawnych i współczesnych bartników, używany przez nich specyficzny język oraz etos, który za tym zajęciem stoi. Prelegentka opowie także o dudach podhalańskich (zwanych kozą) oraz przedstawi lokalny kontekst, dzięki któremu instrument ten przetrwał do dziś. / Termin: 18 listopada, godz. 15:00 / Wstęp wolny

print