O projekcie

Logotypy Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa projektu

„Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem Projektu i Operatorem jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
Termin realizacji: 16.09.2019 r.

Cel projektu

Celem projektu jest optymalizacja możliwości funkcjonalnych Muzeum. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnych systemów ekspozycyjnych i informacyjnych w obrębie stałej wystawy polskiej sztuki współczesnej. Planowane jest też optymalne wykorzystanie przestrzeni przeszklonego dziedzińca, aby służył realizacji rozmaitych typów projektów kulturalnych.

Nowe elementy edukacji w obszarze wystawy stałej rozszerzą ofertę edukacyjną Muzeum, uczynią zwiedzanie bardziej interaktywnym i zindywidualizowanym (wybór ścieżki zwiedzania, pogłębione informacje o prezentowanych dziełach, twórcach etc.). W projekcie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, z różnym stopniem dysfunkcji wzroku i słuchu.

Zmiany w muzeum

Dzięki realizacji projektu Twoja wizyta w Muzeum zmieni się w fascynującą podróż po świecie sztuki współczesnej. Otworzymy przed Tobą nowe możliwości jej odbioru. Pogłębimy Twój kontakt z dziełami dzięki najnowszym systemom oświetleniowym i multimedialnym, na przykład projekcjom 3D. Poszerzymy sposób doświadczania sztuki o doznania słuchowe, a nawet dotykowe, ponieważ w naszym muzeum będziesz mógł dotknąć wypukłych reprodukcji dzieł czy poczuć pod palcami materiał, z którego zostały stworzone. Nowe technologie pozwolą odbierać sztukę nie tylko wzrokiem, lecz także pozostałymi zmysłami, co ma istotne znaczenie w przypadku osób z dysfunkcjami wzroku. Interaktywny charakter Muzeum sprawi, że w tej podróży przez świat sztuki będziemy mogli reagować na Twoje potrzeby i oczekiwania. Damy Ci możliwość wyboru własnej ścieżki zwiedzania, dzięki czemu dowiesz się więcej o prezentowanych dziełach i ich twórcach.

Muzeum przyjazne niepełnosprawnym

Projekt zakłada modernizację Muzeum pod kątem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i słuchu. Wprowadzone zostaną m.in.: linie oznaczenia poziomego, pola uwagi, nakładki na poręcze, multimedialny terminal informacji ogólnej, plany tyflologicznych sal ekspozycyjnych Muzeum, zestawy przewodników z wypukłymi reprodukcjami, dźwiękowy system udostępniania obiektów, opisy i nagrania audiodeskrypcyjne, systemy audio i haptyczne systemy udostępniania obiektów.

Informacje o dofinansowaniu

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:
Portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/,
Serwisu Instytucji Pośredniczącej Programu Infrastruktura i Środowisko MKiDN http://poiis.mkidn.gov.pl/,
Portalu Unii Europejskiej https://europa.eu/european-union/index_pl.

OTWIERAMY NA SZTUKĘ
POMAGAMY JĄ ZOBACZYĆ, USŁYSZEĆ, POCZUĆ
ZMIENIAMY SPOSÓB ODBIORU SZTUKI
POKAZUJEMY JĄ W NOWYM ŚWIETLE
WYCHODZIMY POZA RAMY TRADYCYJNEGO MUZEALNICTWA
OTWIERAMY MYŚLENIE

 

print