O czwartej pod Kopułami / At Four Under the Domes

23.02, g. 16:00

Oprowadzanie po wystawie kolekcji Pawilonu Czterech Kopuł w języku angielskim

W trakcie oprowadzania będzie można obejrzeć prace polskich artystów oraz prześledzić tematy obecne w sztuce współczesnej.

Wstęp z biletem na wystawę stałą. Spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.

Guided tour in English through the permanent exhibition

During the tour, visitors will be able to see works by Polish artists and trace themes present in contemporary art.

Entry with the ticket for permanent exhibition in Four Domes Pavilion Museum of Contemporary Art.
If you have any questions, please contact: edukacja.pawilon@mnwr.pl or 71 712 71 81.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print