NOC MUZEÓW 2013. „ETNICZNE OPOWIEŚCI MUZEALNEJ NOCY”

16.00 – 16.30 występ integracyjnego dziecięcego zespołu
tanecznego Terni Romani Bacht.
16.30 – 17.00 „Co czyta fotograf ? O wizualnym aspekcie
języka jidysz” prezentacja multimedialna
Piotra Piluka z Warszawy, z Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.
17.00 – 20.00 czytanie bajek przez przedstawicieli różnych
kultur (Ormianie, Ukraińcy, Łemkowie,
Karaimi, Żydzi, Niemcy, Tatarzy).
20.00 – 21.30 występ zespołu Jose Torresa z tancerzami
(muzyka kubańska).
21.30 wernisaż wystawy „Prze-twórcy ludowi”,
z towarzyszącym koncertem „Pieśni
odzyskane”,
Fundacja WAŻKA z Wrocławia.

print