Pasje Nikolausa von Lutterottiego

Sto trzydzieści lat temu, 22 lipca 1892 roku, w niewielkim miasteczku Kaltern w Południowym Tyrolu przyszedł na świat Marco von Lutterotti. Jako dwudziestolatek wstąpił do nowicjatu zakonu benedyktynów, w którym przyjął imię zakonne Nikolaus. Dokładnie wiek temu, w dniu swoich urodzin, przybył do opactwa w Krzeszowie, gdzie przyjął święcenia kapłańskie.

Ten niezwykły mnich prócz rozległej pracy duszpasterskiej okazał się również wytrawnym kolekcjonerem barokowej grafiki religijnej, rycin dewocyjnych i odpustowych z XVIII do XX stulecia oraz ludowych religijnych wizerunków na szkle. Zgromadził największą i najcenniejszą obecnie w Polsce kolekcję liczącą ponad 13 tysięcy „świętych obrazków” i ponad 170 śląskich obrazów. Po wojnie w całości zachowane zbiory trafiły do obecnego Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziału Muzeum Etnograficznego.

Lutterotti był także wybitnym znawcą historii i sztuki opactwa w Krzeszowie. Wnikliwie studiując klasztorne archiwa, opublikował ponad 70 książek i artykułów dotyczących dóbr zakonnych i dzieł sztuki artystów tam tworzących. Najważniejsze swoje opracowania naukowe poświęcił barokowemu malarzowi Michaelowi Willmannowi. Mnich współpracował ściśle z konserwatorami krzeszowskiej świątyni i służył im pomocą przy pieczołowitej konserwacji największego dzieła malarstwa ściennego śląskiego artysty.

W listopadzie tego roku cenne zbiory grafiki dewocyjnej stworzonej i częściowo opracowanej przez tego niezwykłego benedyktyna zostaną zaprezentowane na wystawie „Święte obrazki. Pasje kolekcjonerskie i badawcze Nikolausa von Lutterottiego OSB (1892–1955)” (11 listopada 2022 – 29 stycznia 2023, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu).

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print