Niezwykła wizyta…

Mieliśmy w środę niezwykłych gości! Pawilon Czterech Kopuł zwiedzili sułtan Fahim Khalid Al Qasimi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jego brat Majid Abdalla Majid Al Qasimi oraz Ambasador nadzwyczajny Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce i na Litwie dr Yousif Eisa Hassa Eisa AlSabri. O historii Pawilonu oraz o wystawach opowiadali Dyrektor Muzeum dr Piotr Oszczanowski oraz Anna Chmielarz – współautorka przewodnika „Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku”.
Fot. A. Podstawka.

print