Niezwykła codzienność. Ulice i place Wrocławia na dawnej pocztówce ze zbiorów Mariusza Kotkowskiego

Na wystawie – będącej zapowiedzią książki, która zostanie wydana w przyszłym rokuw wydawnictwie Via Nova – pokazano 120 pocztówek przedstawiających dawne ulice i place Wrocławia. Prezentowane kartki pochodzą głównie z początku wieku XX. Najstarsze powstały około 1898 r., najmłodsze na przełomie lat 30/40. XX wieku. Obok oryginalnych pocztówek, umieszczono powiększone do wielkości A4 ich cyfrowe reprodukcje i tej samej wielkości współczesne fotografie. Współczesne zdjęcia wykonał Mariusz Kotkowski w sierpniu i wrześniu 2012 r. Fachowych wskazówek oraz profesjonalnej obróbki zdjęć dokonał znany wrocławski fotograf Stanisław Klimek.
Zakres terytorialny wystawy obejmuje Wrocław w granicach z początków XX w. (przed 1928 r.). Pocztówki zostały pokazane według obowiązującego ówcześnie podziału miasta na Stare Miasto i okalające je Przedmieścia – Oławskie (Ohlauer Vorstadt), Piaskowe (Sand Vorstadt), Odrzańskie (Oder Vorstadt), Mikołajskie (Nikolai Vorstadt), Świdnickie (Schweidnitzer Vorstadt) i Strzelińskie (Strehlener Vorstadt).
Przed pocztówkami prezentującymi poszczególne Przedmieścia, zamieszczono cyfrową reprodukcję fragmentu planu z 1911 r., na którym przedstawiono daną część miasta (oryginał znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Oddział na Piasku). Na planie naniesiono numery odpowiadające prezentowanym ulicom. Na wystawie pokazano także plan miasta z 1914 r., z ówczesnym podziałem administracyjnym oraz dwa plany Wrocławia popularnych wydawnictw E. Boronowa oraz Pharusa. Wszystkie trzy pochodzą z prywatnego zbioru Sławomira Magiery. Uzupełnieniem zbiorów graficznych są prezentowane w witrynach przedmioty związane
z Wrocławiem, dawną epistolografią i samą pocztówką.

print