Niech to gęś kopnie!

12.05, g. 12:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6–12 lat w ramach cyklu „Etno w południe”, prowadzenie: Olga Budzan
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Aśka Borof. Powszednie misterium”

Gęsi to piękne, duże i silne ptaki. Możemy je spotkać w wielu nieoczekiwanych miejscach. Wspólnie podróżują, wspierając się wzajemnie. Na podstawie zachowania gęsi, sposobu w jaki leciały, ich wyglądu i wydawanych przez nie odgłosów nasi przodkowie przepowiadali przyszłość. Obok innych ptaków pojawiały się jako bohaterki ludowych pieśni. Dziś często widzimy je pod postacią maskotek na straganach w turystycznych miejscowościach. Podczas spotkania w muzeum będzie można wykonać pracę plastyczną inspirowaną obrazem Aśki Borof pod tytułem Gęś.

Spotkanie w Muzeum Etnograficznym. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print