Najpiękniejsza Szopka Betlejemska

Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście” ;
Wydział Edukacji UM m. Wrocławia;
Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu;
oraz autorzy wystawy;
zapraszają na;
XIX Wojewódzką Wystawę Pokonkursową
dziecięcych realizacji rzeźbiarskich

print