Nagroda Silesia 2023 dla Elżbiety Berendt

16 października 2023

Elżbieta Berendt, kierowniczka Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, uhonorowana została prestiżową Dolnośląską Nagrodą Kulturalną Silesia 2023!

fot. Arkadiusz Podstawka i Magdalena Skrabek

Nagroda przyznawana od 2008 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego stanowi wyraz szczególnego uznania dla osób i instytucji, których działania, postawy i inicjatywy w nadzwyczajny sposób wzbogacają regionalną spuściznę kulturalną.

W laudacji czytamy:

Elżbieta Berendt jest dziś jedną z najwybitniejszych polskich etnografek i etnolożek o ogromnym dorobku i doświadczeniu. Pozostaje także znakomitą edukatorką i popularyzatorką, w wyjątkowy sposób kreującą nowe trendy w polskiej etnografii. Jej zasługą pozostaje pozycja kierowanego przez nią Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wiodącej placówki wystawienniczej o wyjątkowej wszechstronności i kreatywności.

Zbudowała instytucję, która ma wielką siłę oddziaływania, koordynuje i inicjuje potrzebne działania wśród licznych mniejszości narodowych, etnicznych i konfesyjnych. Przyczynia się do pogłębienia świadomości Dolnoślązaków, poczucia więzi z ich Małą Ojczyzną, jej wielowątkową tradycją. Dolny Śląsk jest wszak terenem, gdzie II wojna światowa w dramatyczny sposób zaburzyła ciągłość tradycji. Zmiana kulturowa, wynikająca z niemal całkowitej wymiany ludności, wciąż znajduje swoje konsekwencje w postawach mieszkańców naszego regionu.

Wszystkie działania podejmowane przez Elżbietę Berendt skupiają się na upowszechnianiu wiedzy o ochronie zabytków i o dziedzictwie kulturowym jako źródle tożsamości lokalnej i narodowej. W jej działalności zawsze najważniejszy jest człowiek – zarówno Dolnoślązak, jako członek regionalnej społeczności zbiorowej, jak i każdy młody badacz i muzealnik, którego bezinteresownie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nagrody rozdano 16 października 2023 w Operze Wrocławskiej w trakcie uroczystej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom oraz instytucjom uhonorowanym, nagrodzonym i odznaczonym podczas tej uroczystości.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

print