Nagroda PTL dla wystawy „Naprawiacze” w Muzeum Etnograficznym

23 września 2022

Wystawa „Naprawiacze”, prezentowana w Muzeum Etnograficznym na przełomie 2021 i 2022 roku, została doceniona w Konkursie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Nagroda im. Antoniego Kaliny!

Nagroda im. Antoniego Kaliny (1846–1906) została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze z myślą o uczczeniu ojca założyciela PTL – wybitnego slawisty, ludoznawcy, etnografa, etnologa i działacza społecznego. Ma ona na celu wyróżnienie i popularyzację najciekawszych, inwencyjnych dokonań z zakresu etnografii, etnologii oraz antropologii społeczno-kulturowej pod symbolicznym patronatem tego wielce zasłużonego dla nauki badacza.

plakat z informacją o nagrodzie w konkursie
Ekspozycja „Naprawiacze” była poświęcona różnym aspektom naprawiania oraz ludziom, którzy niepotrzebne, odrzucone, porzucone obiekty gromadzą, naprawiają, przetwarzają, dostrzegając w nich wartość praktyczną, ale również nieoczywiste piękno, świadectwo historii i losów człowieka czy znak czasów.

W uzasadnieniu komisji konkursowej czytamy:
Za cenne w wystawie Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu uznano interesujące i inspirujące zaprezentowanie ważnego społecznie tematu ponownego wykorzystywania rzeczy codziennego (i nie tylko) użytku. Za pomocą „zwykłych” i często niewystawianych przedmiotów pokazano, jak można dać „drugie” życie zepsutym, zużytym, starym sprzętom. Jury zauważyło także, że przedmioty uszkodzone, wtórnie naprawiane, dosztukowywane są rzadko eksponowane, właśnie ze względu na ich „nieatrakcyjność” wystawienniczą.

Dziękujemy za wyróżnienie. Równocześnie serdecznie gratulujemy kuratorkom wystawy – Oldze Budzan i Marcie Derejczyk oraz nagrodzonym w pozostałych kategoriach.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

print