NA BLASZE MALOWANY. Wystawa fotografii Maiki Kosińskiej

Autorka przedstawia efekt swoich działań związanych z dokumnetacja malowanych na blasze wizerunków Chrystusa Ukrzyżowanego. Ten rodzaj przedstawień – typowy dla krzyży popdróżnych – upowszechnił się w wieku XIX wraz z rozwojem hutnictwa metali nieżelaznych, kiedy stosunkowo trwała blacha stała się jednocześnie łatwo dostępnym materiałem. Charakterystyczną cechą tego rodzaju krzyży jest ich różnorodność stylistyczna wynikająca z indywidualnie nanoszonych na blachę malarskich przedstawień postaci Jezusa, a także przemalowań pierwotnych warstw i ich uszkodzeń (zardzewienia blachy, spękania i złuszczenia farby), które składają się na ostateczny obraz – stworzony wspólnym wysiłkiem człowieka i przyrody. Na wystawie przedstawiany będzie wybór ok. 150 fotografii z liczącej ok. 300 fotografii kolekcji Maiki Kosińskiej. W większości są to krzyże dolnoślaśkie, ale skonfrontowane z pojedyńczymi przykładami wykonanych w tej samej technice krzyży z innych regionów Polski.

print