Muzyczne tradycje na Dolnym Śląsku

Zapraszamy na kolejne otwarte niedzielne spotkanie z cyklu „Polska muzyka tradycyjna – współczesne konwencje, stylizacje, próby rekonstrukcji”. Uczestnicy spotkań będą mieli możliwość świeżego spojrzenia na bogactwo i muzyczne zróżnicowanie tradycji polskich regionów, a w sposób szczególny terenu Dolnego Śląska. Wykłady połączone z prezentacją fragmentów nagrań poprowadzi Joanna Skowrońska (Pieśni Odzyskane, Fundacja Ważka).
Godz. 12 00
Wstęp wolny

print