ZAPOWIEDŹ: Modelarze pamięci


29 września – 30 grudnia 2018

Fot. W. Rogowicz

Kurator wystawy: Marta Derejczyk


Wystawa poświęcona będzie takim zjawiskom z obszaru twórczości nieprofesjonalnej jak wieloelementowe i ruchome rzeźby oraz amatorsko tworzone makiety domów, gospodarstw i architektury wsi.

Prace te łączy przede wszystkim wspólna intencja ich twórców – powstawały po to, by zachować pamięć o najbliższym otoczeniu, sposobie pracy, zwyczajach dawnej wsi. Pochodzące z różnych części Polski obiekty pozwolą na ukazanie regionalnego i środowiskowego zróżnicowania tematyki poruszanej przez ludowych rzeźbiarzy i twórców makiet.

Twórczość nieprofesjonalna o świeckiej tematyce, ukazująca sceny z codziennego życia, zabawy, wesela czy postacie charakteryzowane odpowiednim rekwizytem, rozpowszechniła się na terenie Polski już w okresie powojennym. Chłopi w regionalnych strojach, charakterystyczna lokalna architektura, występujące dotąd niemal wyłącznie w postaci ludowych zabawek i uli figuralnych oraz jako tło w dawnych szopkach, stały się w tym czasie już nie tłem, a głównym tematem rzeźb tworzonych przez wiejskich twórców. Był to też czas, kiedy odbiorcami tej twórczości przestali być wyłącznie przedstawiciele lokalnej społeczności – ludowi rzeźbiarze, nierzadko niedoceniani przez sąsiadów, coraz częściej znajdowali uznanie wśród miłośników kultury ludowej reprezentujących inne środowiska: plastyków, historyków sztuki, kolekcjonerów, krytyków.

Na wystawie zaprezentowane zostaną między innymi rzeźby ze zbiorów Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu autorstwa Mikołaja Zagórnego, Jana Mychalaka i Władysława Sałdyki, a także makiety domów i zabudowań gospodarczych autorstwa Pawła Karabana i Marka Sadowskiego. Z bogatych zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na wystawie zobaczyć będzie można prace takich twórców jak Michał Prokopiuk, Filomena Robakowska, Wiktor Rysio, Leon Golla, Władysław Świerzbiński czy Stanisław Korpa. Pochodzące z różnych części Polski obiekty pozwolą na ukazanie regionalnego i środowiskowego zróżnicowania tematyki poruszanej przez ludowych rzeźbiarzy i twórców makiet.

Prezentację uzupełnią fotografie archiwalne oraz dwa krótkie filmy dokumentalne.

print