Między utopią a realizacją – miejsce artystów w idealnych społecznościach

27.04, g. 14:00

Wykład Adama Pacholaka towarzyszący wystawie „Bożenna Biskupska. Artystka i Budowla Możliwa”

Międzynarodowe Laboratorium Kultury w Sokołowsku uważane jest za utopijny projekt artystki Bożenny Biskupskiej. Idealne dla artystów, niemożliwe do spełnienia. Nie jest to jednak ani pierwsza utopia, ani kolonia artystyczna w historii. Będzie za to przyczynkiem, by prześledzić idealne wizje społeczeństw na przestrzeni wieków oraz role (lub ich brak), jakie w nich mieli pełnić artyści. Od platońskiej Atlantydy po romantycznego Ruskina – gdzie usytuujemy dolnośląskie Sokołowsko?

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print