MIASTO I JEGO OBYWATELE. ZGORZELEC I GÖRLITZ 1945 – 1989

„Wystawa jest pierwszą próbą przedstawienia losów Zgorzelca i Görlitz w latach 1945-1989.
Powstała w ramach projektu EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej „Działalność obywateli na rzecz wolności. Odwaga cywilna w warunkach dyktatury. Saksonia i Dolny Śląsk w latach 1945-1989”. W ramach konkursu na „Modelowy projekt współpracy polsko niemieckiej” projekt został nagrodzony przez Federalne Ministerstwo Komunikacji, Budownictwa
i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec oraz Ministerstwo Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej.

print