Metamorfozy Zamku Książ

Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w Zamku Książ w Wałbrzychu


Lipiec 2015

Po kilkudziesięciu latach do Zamku Książ wróciły obrazy z dawnej kolekcji Jana Henryka XV von Hochberga i jego żony księżnej Daisy. Oprócz nich na wystawie pokazane zostały inne dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które wybrane zostały do ozdobienia zamkowych sal.

– Chociaż dziś mówimy o kilkudziesięciu dziełach sztuki, które prezentujemy publicznie w zabytkowych wnętrzach tego urokliwego zamku, to wspólnie mamy świadomość tego, że dokonujemy pewnego rodzaju przełomu. Trawestując słowa Neila Armstronga z załogi Apollo 11 mogę rzec, że jest to doprawdy mały krok naszego muzeum, ale wielki skok dla muzealnictwa – powiedział dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Misją muzeum jest przede wszystkim gromadzenie i zabezpieczanie spuścizny artystycznej. Dochodzi do tego obowiązek jej konserwowania, naukowego opracowywania czy wreszcie upowszechniania. Ale dzisiaj coraz bardziej do tych zadań pretenduje jeszcze jeden, szczególny obowiązek – chroniąc to bogactwo artystyczne, musimy się także nauczyć nim dzielić. Oczywiście nie w wymiarze materialnym, ale współodpowiedzialności za jego propagowanie i udostępnianie. Dzieło sztuki dopiero wówczas odzyskuje swoją pierwotną wartość, kiedy jest podziwiane, kiedy możemy z nim obcować.

Na wystawie można zobaczyć trzydzieści osiem obrazów i dwie rzeźby ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wśród nich znalazło się dziesięć obrazów z kolekcji Hochbergów, cztery barokowe portrety członków różnych gałęzi tego rodu oraz inne prace wytypowane do ozdobienia zamkowych wnętrz. Przygotowania do otwarcia ekspozycji w Zamku Książ trwały wiele miesięcy, ponieważ trzeba było stworzyć odpowiednie warunki prezentacji cennych dzieł sztuki – bardzo precyzyjnie zdefiniowane pod kątem konserwatorskim i spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa.

– To historyczne wydarzenie dla Zamku Książ – uważa Krzysztof Urbański, prezes zarządu Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Nie przesadzę mówiąc, że to w Polsce precedensowe przedsięwzięcie. Chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim panu prof. Oszczanowskiemu, który od początku pilotował ten projekt, pani dr Lejman, która jako kurator wystawy zmaterializowała nasz pomysł, i wszystkim zaangażowanym pracownikom Muzeum i Zamku. Otwarcie wystawy to zaledwie pierwszy etap dalszych „metamorfoz” zamkowych! Już mamy wiele planów na rozwój tego projektu oraz na dalsze wzbogacanie oferty Książa.

Wystawa „Metamorfozy Zamku Książ” składa się z trzech części – wyjaśnia dr Beata Lejman, kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu, kuratorka wystawy. – Prezentację rozpoczynamy w dawnej Sali Wystaw, gdzie pokazujemy m.in. scenę z Metamorfoz Owidiusza z wyobrażeniem Pana ścigającego nimfę Syrinks i cykl obrazów Stephana Kesslera przedstawiających biblijną historię syna marnotrawnego. Drugą część wystawy w salonach reprezentacyjnych pierwszego piętra (Trakt Barokowy) ozdobiły dzieła wpisujące się w program treściowy stworzony w XVIII wieku przez zespół artystów zatrudnionych przez Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga. Zaprezentowane zostały tutaj portrety, martwe natury, przedstawienia mitologiczne, animalistyczne, alegoryczne i pejzażowe.

Kolejna część – to ekspozycja pokazywana w Sali Konrada, gdzie stworzyliśmy Galerię Sławnych. Tam można oglądać portrety legendarnych władców z dynastii Przemyślidów oraz Piastów, którzy położyli fundamenty kultury na Śląsku. Relacje Hochbergów z Habsburgami i Hohenzollernami naświetlone zostały na tle ważnego dla epoki feudalnej mitu cesarskiego aż po jego totalitarny kres w XX wieku.


Otwarcie wystawy „Metamorfozy Zamku Książ”

10 lipca 2015 roku, po kilkudziesięciu latach do Zamku Książ wróciły obrazy z dawnej kolekcji Jana Henryka XV von Hochberga i jego żony księżnej Daisy. W uroczystym wernisażu udział wzieła prof. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

spotkanie z minister
Dr Beata Lejman oprowadza po wystawie „Metamorfozy Zamku Książ”
Fot. Wojciech Rogowicz


Konferencja prasowa przed otwarciem wystawy
Fot. Wojciech Rogowicz

Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w Zamku Książ w Wałbrzychu.


Podpisanie umowy o współpracy między Muzeum Narodowym we Wrocławiu
a Zamkiem Książ w Wałbrzychu

8 kwietnia 2015 roku roku podpisano umowę z Zamkiem Książ: po kilkudziesięciu latach do Zamku Książ wrócą obrazy z dawnej kolekcji Jana Henryka XV von Hochberga i jego żony księżnej Daisy. Na otwieranej w lipcu wystawie „Metamorfozy Zamku Książ” pokazane zostaną również inne dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dziś podpisana została umowa o współpracy między obiema instytucjami.

 

print