Medale z wojen śląskich

22.10, g. 14:30

Wykład Magdaleny Karnickiej towarzyszący wystawie „Szaleństwo rokoka! Fascynacja rokokiem na Śląsku (XVIII– XXI w.)”

Wkroczenie na Śląsk 16 grudnia 1740 r. wojsk pruskiego króla Fryderyka II Hohenzollerna zapoczątkowało konflikt zbrojny nazywany wojnami śląskimi, które z przerwami trwały do 1763 r. i zakończone zostały zawarciem pokoju w Hubertusburgu. Wydarzenia związane z tym konfliktem ukazane zostały na medalach z perspektywy obydwu głównych stron konfliktu: Marii Teresy Habsburg i króla w Prusach Fryderyka II, a ich autorami byli często wybitni medalierzy tego okresu. Podczas wykładu omówione zostaną te dzieła sztuki medalierskiej, które znajdują się na wystawie, sposoby prezentacji wojen śląskich na medalach oraz medale śrubowe z umieszczonymi w środku ilustracjami poszczególnych zdarzeń.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print