Marzano, Marzanno, ty zimowa panno!

Pierwszy dzień wiosny jako symboliczny koniec zimy i początek nowego życia przez wieki miał ogromny wpływ na ludzi.

W kreacji „dobrego początku” ważną rolę odgrywał zwyczaj unicestwienia Marzanny – słomianej kukły ubranej w strój kobiecy czy płótno, będącej symbolem zimy, śmierci i chorób.

Fot. A. Podstawka

Dawniej kukłę zwaną Marzanną lub Śmiercią wynoszono w orszaku ludzi z całej wsi poza jej granice, gdzie ją palono, topiono lub po prostu wyrzucano. Woda i ogień były symbolicznymi mediami, które przenosiły kukłę w zaświaty.

Po zniszczeniu Marzanny w jej miejsce do wsi wprowadzano triumfalnie zielony gaik (maik) – przystrojony kolorowymi wydmuszkami i wstążkami wierzchołek świerku lub jodły symbolizujący wiosnę i rozkwit przyrody.

Kukły Marzanny i gaik z dolnośląskich miejscowości, powstałe w latach 60. XX w., do 6 kwietnia 2024 można oglądać na wystawie „Pisanki i palmy wielkanocne” we wrocławskim Muzeum Etnograficznym. Zapraszam!

Magdalena Skrabek, Dział Promocji i Komunikacji MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print