Maria Jarema „Wyrazy”

30 marca 2019, prowadzenie: Iwona Gołaj
Warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach cyklu „Dotknij muzeum!”

Fot. Wojciech Rogowicz

print