Maciej Kasperski. Warstwy

4 września – 2 października 2022

Fot. Łukasz Rachwalak

Kuratorka wystawy: Barbara Banaś


Prezentacja ostatniego projektu artystycznego „Warstwy” wybitnego wrocławskiego ceramika Macieja Kasperskiego (1969–2020).

Artysta wykorzystał w nim wywodzącą się z prehistorii technikę ceramiczną formowania „z wałka”, czyli budowania formy z drobnych nitek rozwałkowanej dłońmi gliny. W tej technice Kasperski realizował wiele swoich prac. W „Warstwach” chciał to niezwykłe działanie przenieść na nowoczesne metody mechanicznego kształtowania form przestrzennych w procesie druku 3D. W efekcie zaprogramowana maszyna wykonuje obiekt pod dyktando projektu artysty, czyniąc to poprzez wielogodzinne „wypluwanie” materiału, który układa się warstwa po warstwie, pnąc się ku górze.

Jak notował artysta: „Glina to niezwykły materiał wykorzystywany przez ludzi od tysiącleci, związana jest z rozmaitością i zmiennością kształtów. Plastik jest tworzywem naszych czasów, w równym stopniu uwielbiany, jak i znienawidzony. I właśnie te skrajne emocje tym bardziej przyciągają moją uwagę. Połączenie tych dwóch materiałów daje mi szansę na zrealizowanie interesujących rzeźb związanych z Zeitgeistem, duchem naszej epoki”.

Pracę nad „Warstwami” Kasperski rozpoczął w trudnym okresie pierwszej fali pandemii, nie dane mu jednak było doprowadzić projektu do finału.

Wystawa prezentowana jest na dziedzińcu Pawilonu Czterech Kopuł w miejscu, które dla Macieja Kasperskiego było szczególne. To właśnie tu trzydzieści lat temu, kiedy budynek ten stanowił zaplecze Wytwórni Filmów Fabularnych, miał on swoją pierwszą pracownię ceramiczną.

Maciej Kasperski (1969–2020), artysta, projektant, profesor w Katedrze Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Absolwent tej uczelni, którą ukończył w 1996 roku, a od 1999 związał się z nią zawodowo.
Działał na pograniczu rzeźby i designu. Realizował unikatowe prace ceramiczne, obiekty i instalacje. Zajmował się również fotografią.
Jego wystawy powstawały jako cykle prezentacji budowane zawsze wokół określonego wątku tematycznego oraz rozwiązania formalnego. Wspólnym ich mianownikiem były rozważania dotyczące przedmiotu i jego sfery użytkowej. W twórczości Kasperski poszukiwał wspólnej płaszczyzny dla egzystencji przedmiotów użytkowych i obiektów artystycznych (kolekcje: Ctrl C, Ctrl V, Ceramika noszona, Przedmioty rytualne).
W 2000 roku realizował stypendium twórcze na Uniwersytecie w Akron (Myers School of Art) w Ohio. Był stypendystą Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2009), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz Prezydenta Wrocławia (2020). W latach 2014–2015 otrzymał z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu stypendium naukowo-badawcze „Mozart”, a w 2019 roku, także z tego Urzędu, stypendium twórcze na realizację cyklu rzeźb „Warstwy”.
Został wyróżniony w konkursach m.in. w Mino w Japonii (2008) i Höhr-Grenzhausen w Niemczech (2014), w Gualdo Tadino we Włoszech (2017).
Maciej Kasperski zmarł niespodziewanie, przedwcześnie, tuż przed indywidualną wystawą „Opór i poddanie” oraz w trakcie prac nad cyklem „Warstwy”.

■ Wydarzenia towarzyszące wystawie ➸
■ Fotorelacja z wernisażu ➸
■ O wystawie z Barbarą Banaś i Agnieszką Posyłek-Kasperską rozmawia Maciej Przestalski z PR Wrocław (31.08.2022) ➸

Wystawę zrealizowano dzięki wsparciu sponsorskiemu firmy Goldenmark Center.


logotypy sponsorów

 

print