Ło matko kocheno – pieśni z Kocudzy

Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis w ramach projektu „Spotkania z polską muzyką tradycyjną” współfinansowanego przez Gminę Wrocław oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Serdecznie zaprasza na
Koncert pieśni ludowych ludowych o życiu, śmierci i przemijaniu, miłości i bólu
„Pieśń ludowa komentuje życie: narodziny, śmierć, żałobę; wyraża najgłębsze uczucia: miłość, osierocenie, ból; poucza i wskazuje drogę.”
Kontynuacją tej pięknej tradycji będzie koncert śpiewaczki, która sposób śpiewu i pieśni przejęła od starszych mieszkanek wsi Kocudza, położonej niedaleko Biłgoraja, oraz muzyka pochodzącego z miasta, który żyjąc wiele lat we wsi na Warmii zafascynował się bezpośredniością formy, prostotą i przejmującą głębią słów polskich pieśni ludowych
Beata Oleszek – śpiew
Maciej Kaziński – instrumenty: suka, lira węgierska, lira polska, flet pasterski
Niedziela 14 grudnia 2008 r., godz. 18.00
Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113
Wstęp wolny

print