Leon Podsiadły, Niger, 2012

Kolekcję Działu Rzeźby Współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu wzbogaciła jedna z najważniejszych późnych prac artysty Leona Podsiadłego Niger (2012).

Leon Podsiadły (ur. 1932 w Drocourt we Francji – zm. 2020 we Wrocławiu) to dla najnowszej artystycznej historii Wrocławia jeden z najważniejszych twórców w dziedzinie rzeźby. Urodzony we Francji w rodzinie polskich emigrantów, w wieku 15 lat przyjechał do Wrocławia, gdzie w latach 1952–1956 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, uzyskując dyplom w pracowni prof. Borysa Michałowskiego. W latach 1980–1986 był kierownikiem Katedry Rzeźby oraz dziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby na macierzystej uczelni.

Ważnym epizodem w jego karierze artystycznej był w latach 60. wyjazd do Gwinei, gdzie w stolicy tego kraju uczestniczył w tworzeniu lokalnej uczelni artystycznej.
Doświadczenie życia w Afryce i bliski kontakt z mieszkańcami Konakry wywarły silny wpływ na postawę twórczą Podsiadłego, a nawiązania do tradycji i estetyki afrykańskiego rzemiosła stały się trwałą cechą wyróżniającą prace artysty.

W rzeźbie Niger również czytelne są wpływy kultury afrykańskiej, o czym świadczyć może – poza tytułem – stylistyka rzeźby wykonanej w drewnie czarnego dębu – zwanego „polskim hebanem”. To forma w typie asamblażu, posklejana z kilkunastu surowych drewnianych klocków, których minimalna obróbka zakładała podkreślenie organiczności materiału oraz naturalne cechy surowca.

Afrykańskie inspiracje przekładają się również na temat pracy – przedstawiającej wydrążoną w pniu łódź – tzw. pirogę – napędzaną wiosłem. Obecność wioślarza i wrażenie ruchu sugeruje drewniane, odchylające się ku lewej stronie wiosło.

Dla Podsiadłego wzorcową pracą, przemawiającą mocą sugestii pozostawał przez całą drogę twórczą pozbawiony strzały i cięciwy Łucznik Herakles Antoine’a Bourdelle’a.

Praca Niger w twórczy i inteligentny sposób łączy dwie najważniejsze dla dorobku Podsiadłego artystyczne tradycje: afrykańską, którą poznał jako młody absolwent wrocławskiej uczelni, oraz francuską, w której wzrastał jako chłopiec urodzony w górniczym miasteczku Drocourt.

Małgorzata Micuła, Dział Rzeźby Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł

Praca prezentowana jest w przestrzeni wystawy stałej „Kolekcja sztuki polskiej II poł. XX i XXI wieku” w Pawilonie Czterech Kopuł, jej zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej 2023.

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print