Łemkowie dawniej i dziś

Wystawa poświęcona historii i kulturze Łemków. Wykorzystano zbiory: Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy, Stowarzyszenia Łemków, Stowarzyszenia „Ruska Bursa”, Zjednoczenia Łemków, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Fundacji RUTENIKA i osób prywatnych.
Prezentuje m.in. na planszach dzieje Łemków (także operację „ Wisła”), stroje, wyposażenie wnętrza chyży (chałupy) łemkowskiej, działalność organizacji, stowarzyszeń łemkowskich oraz wyroby współczesnych łemkowskich twórców.

print