Kustoszka Paulina Suchecka przechodzi na emeryturę

31 lipca 2023

Po 18 latach pracy w Muzeum na emeryturę odchodzi Paulina Suchecka, od 2005 r. pracownica Działu Edukacji Muzeum Etnograficznego, a równolegle i wcześniej (od 1984 r.) dyrektorka biura Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Biblioteki im. Jana Czekanowskiego – największego specjalistycznego zasobu bibliotecznego w Polsce, od 2006 r. członkini Rady Naukowej Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – w Kudowie Zdroju/Pstrążnej.

Zrealizowała kilka tysięcy lekcji, pokazów i warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym nowatorskie w swojej formule, bo wykraczające poza siedzibę instytucji  na dziecięcych oddziałach szpitalnych oraz w placówkach szkolnych i przedszkolnych Wrocławia i całego Dolnego Śląska.

Fot. Magdalena Lorek

Prowadziła liczne spotkania otwarte, tematycznie nawiązujące do prezentowanych w muzeum ekspozycji, a przez wiele lat zajęcia z zakresu muzealnictwa etnograficznego dla studentów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako autorka i koordynatorka cyklu „Mniejszości kulturą bogate” przygotowała samodzielnie lub koordynowała związane z nim ekspozycje i działania edukacyjne. Poza czasem i miejscem pracy reprezentowała Muzeum na różnorodnych spotkaniach dolnośląskich grup mniejszości narodowych i etnicznych – podejmując niestrudzenie społecznikowskie działania związane zwłaszcza z pracą na rzecz wspierania ich inicjatyw i popularyzacji kultury.

Samodzielnie przygotowała 11 ekspozycji muzealnych, koordynowała 19. Wielokrotnie reprezentowała Muzeum jako członkini jury w konkursach związanych tematycznie z kulturą tradycyjną.

Brała aktywny udział w wielu konferencjach naukowych, w kraju i za granicą  wygłaszając referaty o tematyce etnograficznej, część z nich została opublikowana, prowadziła szkolenia i wykłady dla nauczycieli z Wrocławia i Dolnego Śląska.

Niestrudzenie popularyzowała kulturę tradycyjną, w tym szczególnie zjawiska z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, prowadząc także zajęcia i warsztaty w ośrodkach wiejskich.

Jest autorką wielu opisów produktów kulinarnych zamieszczonych na polskiej Liście Produktów Tradycyjnych.

Dla nas wszystkich współpracowników i przyjaciół pozostaje wzorem osoby o nadzwyczajnej, pozytywnej energii, wspartej optymizmem i wyjątkową pracowitością. Profesjonalna w każdym działaniu, precyzyjna  umie wnieść się poza sprawy nieważne, przyziemne; wykazuje zrozumienie dla niedoskonałości i błędów innych. Imponuje wielką, zwłaszcza etnograficzną wiedzą i doświadczeniem. Uosabia powiedzenie „dusza towarzystwa”, ma wszystkie talenty związane z tym określeniem  po prostu koleżanka idealna!

Elżbieta Berendt, kierownik Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print