Kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Skarby europejskiej kultury tradycyjnej”

Oprowadzanie jest połączone z dyskusją członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego na temat wdrażania konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Oprowadzanie zacznie się o godz. 10.00. Wstęp wolny.

print