Kukiełka do szopki

Plastyka obrzędowa tworzona była w szczególnych okolicznościach i w odpowiedzi na specjalne potrzeby.

Towarzyszyła czasowi świętowania, w którym codzienne reguły życia podlegały zawieszeniu. Przedmioty „uczestniczyły” w obrzędach, współtworzyły sferę sacrum. W zamyśle twórców były to obiekty jednorazowe, nietrwałe, tworzone z dostępnych pod ręką materiałów, zwykle niepotrzebnych już elementów odzieży i dodatków ponownie wykorzystywanych.

fot. A. Podstawka

Szopka, której częścią była prezentowana tu kukiełka starosty, nie przetrwała niestety próby czasu. Wykonała ją w 1967 r. Ludwika Górczyk, osadniczka z powiatu nowosądeckiego, która po II wojnie światowej zamieszkała w Jawiszowie koło Kamiennej Góry.

Podobne kukiełki obejrzeć można w Muzeum Etnograficznym na wystawie „Naprawiacze”.

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print