Krakowskie szkolne lata Wojciecha Kossaka

„W Szkole Sztuk Pięknych wolność co do frekwencji prawie jak na uniwersytecie. Główny przedmiot wykładowy, alfa i omega wiedzy malarskiej: to nagie ciało, na przemian jeden tydzień akt kobiecy, jeden męski. Przy robicie żadnego nadzoru, koncepty i wesołość […] Nie potrzeba dodawać, że gdy na podium stała ładna dziewczyna, to frekwencja była większa, ani jednej nie zajętej sztalugi nie było”.

Można powiedzieć, że kolejny etap kształcenia Wojciecha Kossaka to marzenie każdego nastolatka. Po nauce w gimnazjach, w których panował rygor, dyscyplina, wymagano punktualności, ciszy i posłuszeństwa, Juliusz Kossak pozwolił swojemu synowi „pooddychać” zupełnie inną atmosferą, o wiele bardziej sprzyjającą jego artystycznym zdolnościom.

Po tym, jak w warszawskich szkołach zaczęto wprowadzać wykładowy język rosyjski, rodzina Kossaków przeniosła się do Krakowa, gdzie Wojciech jeszcze przez dwa lata uczęszczał do gimnazjum wyższego im. św. Anny. Jednak na szczęście już w czerwcu 1871 rozpoczął naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych.

Przeprowadzka Kossaków do Krakowa miała miejsce w 1869 r. Kossakowie zamieszkali w dworku, w którym przez kolejne dziesięciolecia wychowywali się i tworzyli potomkowie tego rodu.

Dworek zwany „Wygodą” lub „Kossakówką” znajdował się wówczas przy placu Latarnia, jednak w 1899 roku przemianowano go na plac Juliusza Kossaka.

Od końca 2019 roku słynna Kossakówka należy do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, a w 2021 roku zostały w niej wykonane pierwsze prace remontowe. Po doprowadzeniu budynku do stanu użytkowania miejsce to ma służyć ekspozycji historii i dorobku rodziny Kossaków.

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print