➸ Konkurs wielkanocny


W Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu powstaje wystawa „Pisanki i palmy wielkanocne”.
Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie!

Świąteczne jajko może nosić różne nazwy w zależności od techniki wykorzystanej przy jego zdobieniu.
Określ, w jakiej technice zostało wykonane jajko z postu konkursowego.

Więcej w regulaminie!

konkurs wielkanocny

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. R. Traugutta 111/113, 50-419 Wrocław, zwane dalej „Muzeum”.
 2. Konkurs trwać będzie w terminie od 15 marca do 5 kwietnia 2020
 3. na profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu na Facebooku ➸
 4. Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie, w jakiej technice zostało wykonane jajko z kolekcji Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu przedstawione na zdjęciu zamieszczonym na profilu Muzeum.
 5. Posty konkursowe – zagadki będą publikowane w niedziele: 15 marca, 22 marca, 29 marca, 5 kwietnia 2020 r. na profilu FB Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.
 4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest polubienie profilu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu.
 5. Uczestnicy konkursu wpisują odpowiedzi pod zamieszczonym postem – zagadką. Wygrywa osoba, która prawidłowe rozwiązanie zamieści jako pierwsza.
 6. Każdy uczestnik publikując rozwiązanie zagadki konkursowej, wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie przez Muzeum Narodowe (w tym Muzeum Etnograficzne) we Wrocławiu swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców;
  b) zweryfikowanie przez pracownika Muzeum swoich danych osobowych przy odbiorze nagrody.

Postanowienia dodatkowe

 1. Nazwisko zwycięzcy ogłoszone zostanie w pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym opublikowany został post konkursowy z zagadką.
 2. Nagrodami w konkursie są jednorazowe bilety wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum Etnograficznym oraz publikacja „Pisanka. Subtelna sztuka zdobienia”.
 3. Bilety mogą być wykorzystane do 30.05.2020, w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających.
 4. Bilet nie upoważnia do wstępu na wydarzenia towarzyszące wystawom w Muzeum.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo usuwania postów i komentarzy, które w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię Muzeum i/lub zawierają treści obraźliwe oraz niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.
 6. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 7. Konkurs został ogłoszony w dniu 12 marca 2020 r.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Udział w konkursie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

 

print