Konkurs „Wakacje z książką” – rozstrzygnięty

Z przyjemnością informujemy, że nagrodę w wakacyjnym konkursie książkowym wygrała
Pani Małgorzata Składzień-Sikorska.
Gratulujemy.

Odpowiedź na pytanie:
„Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”


książka Didaskalia na tle dwóch muzealnych leżaków plażowych

Z okazji 65-lecia Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu przygotowaliśmy konkurs.
Odpowiedz poprawnie na pytanie i wygraj niesamowitą publikację „Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska”.

Jaki tytuł nosi wystawa stała eksponowana w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu?

Odpowiedź wyślij na adres konkurs@mnwr.pl.

Konkurs trwa od 5 do 7 lipca 2019 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 8 lipca br. na naszej stronie internetowej.
 


 

Regulamin konkursu „Wakacje z książką (65 wiosen Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu)”

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
 2. Konkurs będzie trwał od 5 lipca 2019 r. od godz. 12:00 do 7 lipca 2019 r. do godz. 24:00. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 lipca br. na stronie https://mnwr.pl/konkurs-wakacje-z-ksiazka.
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie: Jaki tytuł nosi wystawa stała eksponowana w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu?
 6. Odpowiedź na pytanie oraz dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu) należy wysłać na adres mailowy konkurs@mnwr.pl.
 7. Komisja Konkursowa wskaże 1 osobę, która jako pierwsza nadesłała poprawną odpowiedź na wskazany adres mailowy.
 8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej mailowo, informacja pojawi się także na stronie https://mnwr.pl/konkurs-wakacje-z-ksiazka.
 9. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z dwóch jego pracowników: p. Joannę Sochę i Aleksandrę Ziemlańską.
 10. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę – katalog wydawnictwa Muzeum Narodowego we Wrocławiu „Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska” o wartości 125 zł brutto.
 11. Nagroda nie podlega wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę.
 12. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
 13. Osoby decydujące się na udział w konkursie oświadczają, że akceptują tym samym postanowienia niniejszego regulaminu.
 14. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie https://mnwr.pl/konkurs-wakacje-z-ksiazka.
 15. Dane uczestników konkursu, podane przez nich zgodnie z Regulaminem, będą przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w tym z wyłonieniem zwycięzców, ogłoszeniem wyników konkursu, przyznaniem i wydaniem im nagród. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator jako administrator danych osobowych przetwarzający dane w celach zarządzania akcjami promocyjnymi.
 16. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika:
  adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu.
 17. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych podanych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem.
 18. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwa w konkursie.
 19. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.

 

print