Koncepcja Tsa, Lung i Tigle w buddyjskiej tradycji Yungdrung Bon

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
ul. Traugutta 111/113
zaprasza na wykład:
„Koncepcja Tsa, Lung i Tigle w buddyjskiej
tradycji Yungdrung Bon”
30.10.2007, wtorek, godzina 17:00
Wykład jest kontynuacją stałego cyklu prezentacji na temat kultury, tradycji i religii Tybetu.
Wykład wygłosi mgr Szymon Jabłoński
WSTĘP WOLNY

print