„Koncepcja Ciała w Buddyjskiej Tradycji Yungdrung Bon”

Wykład otwarty, 27 października godz. 17:00
Wykład jest kontynuacją cyklu prezentacji na temat tradycji, historii i religii Tybetu.
Wykład połączony z pokazem slajdów wygłosi Szymon Jabłoński
www.jogatybetanska.pl

print