Komitet Budowy „Panoramy Racławickiej”

Wszystko zaczęło się 130 lat temu, gdy 6 stycznia 1893 r. w pracowni malarza Jana Styki we Lwowie odbyło się pierwsze oficjalne zebranie Komitetu Budowy „Panoramy Racławickiej”.

Stanowił on zaplecze organizacyjno-finansowe dla tego śmiałego projektu. Ogromnego wsparcia udzielił ówczesny wiceprezydent Lwowa i dyrektor Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie dr Zdzisław Marchwicki, który zainicjował powstanie Komitetu. W jego skład weszło 11 osób, w tym prawnicy, historycy, działacze społeczni, ludzie sztuki, a kierownictwo objął znany historyk Ludwik Kubala.

Podczas pierwszego posiedzenia Jan Styka, pomysłodawca całego przedsięwzięcia, wygłosił referat programowy, w którym uzasadnił potrzebę stworzenia panoramy, a także omówił zagadnienia finansowe.

W ramach Komitetu rozpoczęły działalność dwie komisje: artystyczna – sprawująca pieczę nad poziomem artystycznym panoramy, oraz administracyjna – odpowiedzialna za sprawy prawno-finansowe.

W obradach na zaproszenie Styki brał udział także – jako współpracownik – Wojciech Kossak. Opracowano preliminarz wydatków, ustalono, że w celu zdobycia odpowiednich środków finansowych należy utworzyć konsorcjum akcjonariuszy oraz wystąpić o kredyt bankowy.

I w ten oto sposób ruszyła wielka machina działań, które półtora roku później znalazły swoje zwieńczenie w postaci pierwszej polskiej panoramy.

Anna Jezierska, Dział Malarstwa XVI–XIX w. MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print