Jubileusz 15-lecia Porozumienia Kalejdoskop Kultur

19 lutego 2024

W poniedziałek odbyła się w Muzeum Etnograficznym gala jubileuszowa 15-lecia Porozumienia Kalejdoskop Kultur z udziałem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego oraz przedstawicieli środowisk Romów, Żydów, Karaimów, Niemców, Ukraińców, Białorusinów, Łemków, Ormian i Greków, a także Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Złożono podziękowania kierowniczce Muzeum Etnograficznego Elżbiecie Berendt, odznaczając ją medalem Merito de Wratislavia za szczególne zasługi dla miasta oraz Diamentem Wrocławia za wieloletnią działalność społeczną na rzecz stolicy Dolnego Śląska.

Fot. Marek Księżarek, dzięki uprzejmości Biura Prasowego Prezydenta Wrocławia i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Prezydent przekazał podziękowania i wręczył dyplomy uznania także reprezentantom mniejszości narodowych i etnicznych zrzeszonych w Porozumieniu Kalejdoskop Kultur. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Porozumienie Kalejdoskop Kultur to wrocławska inicjatywa osób i organizacji reprezentujących różne narody i grupy etniczne. Misją tej platformy dialogu międzykulturowego jest aktywizacja społeczna i obywatelska imigrantów, cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Kalejdoskop Kultur od lat aktywnie współpracuje z Muzeum Etnograficznym, organizując w naszych gościnnych progach wykłady, koncerty i promocje książek.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print