Jana Matejko a „Panorama Racławicka”

Jakie były związki Jana Matejki z „Panoramą Racławicką”? Podczas Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 roku wśród 100 pawilonów – obok rotundy „Racławic” – znalazł się także Pawilon Matejkowski.

Do Lwowa sprowadzono wielkoformatowe obrazy i urządzono największą dotychczas wystawę jego dzieł. W Pawilonie Matejkowskim pokazano: „Bitwę pod Grunwaldem”, „Hołd pruski”, „Kościuszkę pod Racławicami”, „Unię Lubelską”, „Rejtana”, „Konstytucję 3 maja”, „Bitwę pod Warną”, „Śmierć Przemysława”, „Joannę d’Arc” (Dziewicę Orleańską) oraz „Śluby Jana Kazimierza” – namalowane specjalnie na wystawę, ale nieukończone z powodu śmierci artysty 1 listopada 1893 roku.

Prezentację płócien Matejki uzupełniały ciekawe artefakty m.in. paleta malarza oraz berło – znak „panowania w sztuce”, które artysta otrzymał od Rady Miasta Krakowa w 1878 roku.

Twórcy odnoszącej sukces Powszechnej Wystawy Krajowej złożyli w ten sposób hołd mistrzowi malarstwa historycznego, który 130 lat temu stworzył swoje ostatnie wielkie dzieło. Za oprawę plastyczną wystawy odpowiadał uczeń Matejki, a zarazem współtwórca „Panoramy Racławickiej” – Tadeusz Popiel.

Obraz Jana Matejki „Śluby Jana Kazimierza” na co dzień prezentowany jest w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na wystawie stałej „Sztuka polska XVII–XIX w.”.

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print